Sản Phẩm - Giải Pháp

Giới Thiệu Giải Pháp Xây Dựng HP

 
Lý do xây dựng trung tâm dữ liệu

- Xu hướng công nghệ, các thiết bị ngày càng hiệu năng cao nên tỏa nhiệt càng ngày càng nhiều.

- An toàn của dữ liệu được đưa lên hàng đầu

- Quản lý tập trung, giảm thiểu chi phí vận hành

- Đầu tư tập trung, có kế hoạch và tầm nhìn, giảm thiểu đầu tư không hợp lý

- Thiết kế an toàn cho thiết bị, con người.

Giải pháp đề xuất

Tập trung dịch vụ và ảo hóa máy chủ

- Trung tâm dữ liệu và DMZ kết nối với mạng lõi là nơi cung cấp các dịch vụ chính cho công ty, các dịch vụ này cần được phân thành các vùng riêng biệt để dễ dàng quản lý và mở rộng như sau:

+ Dịch vụ hạ tầng: Domain Name, DHCP, VoIP, Mobility, AD

+ Dịch vụ cộng tác: Mail, Web, UC

+ Các dịch vụ chính bệnh viên: CRM, pm. Qlý bệnh viện, quản lý kho …

+ Dịch vụ cơ sở dữ liệu: tập trung cơ sở dữ liệu cho các hệ thống trên.

- Công nghệ ảo hóa máy chủ cung cấp khả năng sẵn sàng cao cho các ứng dụng quan trọng, đồng thời đơn giản hóa trong quản trị và vận hành và cho phép đáp ứng nhanh với các nhu cầu thay đổi trong kinh doanh. Triển khai ảo hóa kết hợp không chỉ giúp tập trung hóa các ứng dụng dịch vụ nhanh chóng mà còn giúp đơn giản hóa trong quản trị, giảm thiểu rủi ro

Tập trung dữ liệu với bộ lưu trữ SAN chuyên dụng nâng cao khả năng chịu lỗi

- Nâng cao khả năng chịu lỗi trên mạng SAN bằng cách cung cấp nhiều kết nối cho dữ liệu.

- Nếu một máy chủ gặp sự cố, dữ liệu có thể chuyển hướng đến và đi từ mạng SAN thông qua một trong số các máy chủ khác.

- Trang bị nhiều storage cho phép tạo cơ chế chịu lỗi cao, dữ liệu có thể sao chép trên một vài thiết bị lưu trữ SAN khác nhau.

Trang bị giải pháp sao lưu chuyên dụng

- Bên cạnh việc lưu trữ thì công việc s