Sản Phẩm - Giải Pháp

Hệ thống phân phối nguồn

 

- Hệ thống nguồn rất quan trọng, nhằm cung cấp nguồn điện ổn định cho cho hoạt động của Datacenter.

- Hệ thống phân phối nguồn phải tách biệt với nhau trong việc cung cấp điện.

- Phải tách riêng các tủ nguồn cho rack với các tủ khác.

- Việc thiết kế nguồn phải tuân theo các tiêu chuẩn Tier I, II, III, IV - UPTIME

Sơ đồ điện TIER I

- Hệ thống nguồn cung cấp là dạng nguồn đơn (single path)

- Các thiết bị hoạt động ở chế độ không có dự phòng

- Chỉ áp dụng cho các thiêt bị IT cũ có một nguồn điện cung cấp

- Bất kỳ sự cố nào xảy ra cho các thiết bị đều làm cho toàn bộ hệ thống shutdown

Sơ đồ điện TIER II

- Hệ thống nguồn cung cấp là dạng nguồn đơn (single path)

- Các thiết bị hoạt động ở chế độ dự phòng N+1

- Áp dụng cho các thiết bi IT có một nguồn điện cung cấp

- Bất kỳ sự cố nào xảy ra cho các thiết bị trong quá trình Maintenance đều làm cho hệ thống shutdown.

- Sự cố mất điện dài lâu cũng khiến chohệ thống shutdown

Sơ đồ điện TIER III

- Hệ thống nguồn cung cấp là dạng nguồn đôi (double path) độc lập

- Mỗi nguồn đều có các thiết bị hoạt động ở chế độ dự phòng N+1 tạo thành hệ thống dự phòng 2(N+1)

- Áp dụng cho các thiết bị IT mới sử dung hai nguồn điện cung cấp

- Bất kỳ sự cố nào xảy ra cho một hệ thống nguồn, hệ thống còn lại sẽ tự động backup điện áp.

- Dễ dàng nâng cấp lên Tier 4

- Dễ dàng mở rộng công suất với UPS đấu nối song song

Sơ đồ điện TIER IV

- Hệ thống nguồn cung cấp là dạng nguồn đôi (double path) độc lập

- Mỗi nguồn đều có các thiết bị hoạt động ở chế độ dự phòng N+2

- Áp dụng cho các thiết bị IT mới và cũ sử dụng 1 hoặc 2 nguồn cung cấp

- Bất kỳ sự cố nào xảy ra cho một hệ thống nguồn, hệ thống còn lại sẽ tự động backup điện áp.

- Dễ dàng mở rộng công suất với UPS đấu nối song song

 

Một vài hệ thống nguồn thực tế

Kết Nối Với Chúng Tôi


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ VIỄN ĐẠT
Copyright © 2019. All Rights Reserved
Trụ Sở Chính : 27 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ Giao Dịch: 16/2 ter Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84 28 3911 8909, Fax: 84 28 3910 0929, Email: info@viendat.com
Copyright © 2018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT. All rights reserved.
028 39104153