Sản Phẩm - Giải Pháp

Giải Pháp Truyền Thông Hợp Nhất

 

Làm việc theo đội nhóm mà không có khoảng cách lẫn nhau sẽ có được khi tích hợp giải pháp truyền thông hợp nhất vào văn hóa làm việc của doanh nghiệp. Khi các quy trình được hợp lý hóa, tiết giảm chi phí hợp lý sẽ giúp cho việc cộng tác giữa đội nhóm với nhau, với khách hàng, với đối tác sẽ trở nên ngày càng mất dần các rào cản, giúp cho năng suất làm việc tăng lên cũng như giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn.

Giải pháp Truyền thông Hợp nhất gồm các sản phẩm sau: Communication Optimization, Worker and Team Productivity, Mobility Enablement.

Kết Nối Với Chúng Tôi


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ VIỄN ĐẠT
Copyright © 2019. All Rights Reserved
Trụ Sở Chính : 27 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ Giao Dịch: 16/2 ter Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84 28 3911 8909, Fax: 84 28 3910 0929, Email: info@viendat.com
Copyright © 2018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT. All rights reserved.
028 39104153